Klachten

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren.  Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de ANT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

ANT Klachtregeling

De Associatie Nederlandse Tandartsen is een beroepsvereniging voor tandartsen en tandarts-specialisten en behartigt derhalve hun belangen. Wij zijn in die hoedanigheid dan ook niet het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Wel behandelen wij klachten over tandartsen die bij ons zijn aangesloten.

Ook vindt u hier nuttige informatie over tandartsrekeningen, patiëntenrechten en handige links in de mondzorg.

Zoekt u verdere informatie over tandartsbehandelingen, de kosten van een behandeling, gebitsverzorging of andere tandheelkundige onderwerpen? Kijkt u dan op www.tandarts.nl

 

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl en tandarts.nl . Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie ANT.